Om CoolUnite

Hvem er børnefonden CoolUnite?

CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en bedre hverdag.

Vi ønsker at give udsatte og sygdomsramte børn gode oplevelser og bidrage til at gøre hverdagen nemmere for disse børn. Fonden yder donationer til andre organisationer med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål.

CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.

Man kan læse mere om CoolUnite på coolunite.dk

Vi vil gerne høre fra dig.

Hvem støtter CoolUnite?

Der findes ikke en værre tanke end børn, der bliver ramt af livstruende sygdomme. Det er en situation, der for de fleste er svært at forestille sig, men desværre virkeligheden for omkring 300 familier hvert år.

Sundhedsstyrelsen har skønnet, at 122.000 mellem 0-18 år lever i familier med alkoholmisbrug, men det er svært at sige præcist for mange børn og unge det drejer sig om. Misbruget i mange familier foregår nemlig ofte bag lukkede døre. I en undersøgelse fra Statens Serum Institut for Folkesundhed svarede 19,3 % af de adspurgte, der var mellem 18-64 år, at de i deres barndom og ungdom havde boet sammen med en voksen med et alkoholproblem.

Disse udsatte børn lever ofte med svigt, vold eller trusler om vold, psykiske problemer hos en eller begge forældre og stor usikkerhed.

CoolUnite Fonden støtter aktiviteter, der støtter, udvikler og styrker udsatte og sygdomsramte børn. Vi vil gerne forbedre livskvaliteten for udsatte og syge børn, igennem blandt andet oplevelser, fællesskab og udviklende initiativer.

Mange af vores støtteaktiviteter har fokus på hele familien, da det i mange tilfælde gavner det sygdomsramte eller udsatte barn i større grad. Vores støtteaktiviteter foregår i trygge og udviklende omgivelser hos vores samarbejdspartnere.

Gennem CoolUnite Cup er du med til at gøre en forskel for børn, som ufrivilligt er i en situation, som de ikke burde være i. CoolUnite Cup er indsamlingen, hvor det ikke gælder om at vinde, men hvor det gælder om at være med – på den måde støtter du sårbare, sygdomsramte og udsatte børn gennem børnefonden CoolUnite.

Vores støtteprojekter