Privatlivspolitik 

Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan CoolUnite Cup behandler dine personoplysninger.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i privatlivspolitikken, så den hele tiden opfylder de gældende krav på området. Ved ændringer vil datoen øverst ligeledes ændres. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Dataansvar
CoolUnite er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager eller indsamler om dig. Alle data behandles fortroligt og med respekt for dit privatliv.
Vi behandler og beskytter dine data efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.
Nedenfor kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger
CoolUnite Fonden
Loftbrovej 28 – 30
9400 Nørresundby
CVR nummer: 39175193
Mail: chbo@coolunite.dk

Data i CoolUnite
CoolUnite  behandler personoplysninger som led i vores egen personaleadministration, i forbindelse med fundraising aktiviteter og i forbindelse med uddelingsaktiviteter. Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

Personaleadministration
I vores egen personaleadministration behandles persondata som almindelig lønmæssig data. Databehandlingen foregår i krypterede systemer.

Fundraisingaktiviteter
CoolUnite behandler personoplysninger i forbindelse med fundraising aktiviteter, hvor der behandles data på deltagere, leverandører og faste samarbejdspartnere.
Desuden modtager CoolUnite fast støtte fra private personer. Her indgår personfølsomme data såsom personnummer. Personnummeret indgår kun som følge af indberetningspligten i skattelovgivningen og opbevares ikke af CoolUnite.
Når du kontakter os igennem vores hjemmeside, behandler vi din kontaktmail. Her behandler vi kun kontakt information, som CoolUnite anvender til at besvare henvendelser. Når CoolUnite har svaret på henvendelsen slettes henvendelsen og alle tilhørende data. Hjemmesiden har installeret et SSL-certifikat for at beskytte brugernes informationer.

Uddelingsaktiviteter
Endelig behandler CoolUnite personoplysninger i forbindelse med uddelingsaktiviteter. I ansøgninger kan indgå data såsom navn, adresse, mobilnummer, mailadresse, personnummer, sygdomshistorik m.v. på ansøger.
I alle tilfælde af persondataindsamling informeres de registrerede personer om, at vi indsamler deres personoplysninger, samt hvordan vi behandler dem. Desuden benyttes en samtykkeattest, hvis dette skønnes nødvendigt.
Efter behandling af ansøgning slettes al unødig data.

Tilmelding til nyhedsbrev
CoolUnite behandler oplysninger i form af din e-mailadresse, fornavn, efternavn og navn på organisation for at kunne levere nyhedsbreve m.v. om CoolUnite. Vi sender alene nyhedsbreve efter indhentelse af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbreve og e-mails ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.
Vi sletter dine personoplysninger, når samtykket tilbagekaldes eller 2 år efter indhentelse af samtykket, hvis samtykket i denne periode ikke er blevet udnyttet.

Periode for opbevaring
Alle data opbevares fortroligt, og længden af opbevaring kan variere afhængig af hvilket formål personoplysningerne er indsamlet til. Data opbevares maksimalt i to år.

Registreredes rettigheder
Alle ansøgere har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som CoolUnite behandler ved henvendelse til CoolUnite. Endvidere har ansøgeren til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger. Endelig har ansøger ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet, hvorved ansøgeren på anmodning til os vil få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Databehandleraftale
CoolUnite har databehandleraftale med Google og Dropbox, da det er i Google Drive samt Dropbox at data gemmes og behandles.